ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นักวิจัย : ชินวงศ์ ศรีงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชินวงศ์ ศรีงาม . (2552). การวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชินวงศ์ ศรีงาม . 2552. "การวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชินวงศ์ ศรีงาม . "การวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ชินวงศ์ ศรีงาม . การวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.