ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาสำหรับสถานบริการพยาบาลขนาดเล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาสำหรับสถานบริการพยาบาลขนาดเล็ก
นักวิจัย : ละอองทิพย์ มัทธุรศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละอองทิพย์ มัทธุรศ . (2552). การพัฒนาเครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาสำหรับสถานบริการพยาบาลขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ละอองทิพย์ มัทธุรศ . 2552. "การพัฒนาเครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาสำหรับสถานบริการพยาบาลขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ละอองทิพย์ มัทธุรศ . "การพัฒนาเครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาสำหรับสถานบริการพยาบาลขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ละอองทิพย์ มัทธุรศ . การพัฒนาเครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาสำหรับสถานบริการพยาบาลขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.