ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยชุดฝึกอุ่นเครื่องสำหรับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 1-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยชุดฝึกอุ่นเครื่องสำหรับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 1-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ
นักวิจัย : สมวงษ์ แปลงประสพโชค
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมวงษ์ แปลงประสพโชค . (2552). การศึกษาการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยชุดฝึกอุ่นเครื่องสำหรับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 1-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมวงษ์ แปลงประสพโชค . 2552. "การศึกษาการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยชุดฝึกอุ่นเครื่องสำหรับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 1-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมวงษ์ แปลงประสพโชค . "การศึกษาการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยชุดฝึกอุ่นเครื่องสำหรับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 1-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
สมวงษ์ แปลงประสพโชค . การศึกษาการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยชุดฝึกอุ่นเครื่องสำหรับนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 1-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.