ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มระดับความสุขในนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๓

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มระดับความสุขในนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๓
นักวิจัย : กษศรณ์ นุชประสพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กษศรณ์ นุชประสพ . (2552). ผลการใช้การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มระดับความสุขในนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๓.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กษศรณ์ นุชประสพ . 2552. "ผลการใช้การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มระดับความสุขในนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๓".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กษศรณ์ นุชประสพ . "ผลการใช้การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มระดับความสุขในนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๓."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
กษศรณ์ นุชประสพ . ผลการใช้การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มระดับความสุขในนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.