ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่มีต่อทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่มีต่อทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักวิจัย : วัฒนา ปุญญฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ . (2552). การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่มีต่อทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ . 2552. "การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่มีต่อทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ . "การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่มีต่อทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ . การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่มีต่อทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.