ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้เว็บบล็อก (Web blog) เป็นกิจกรรมเสริมรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เว็บบล็อก (Web blog) เป็นกิจกรรมเสริมรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นักวิจัย : ธันยาภรณ์ วัฒนธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันยาภรณ์ วัฒนธรรม . (2552). ผลการใช้เว็บบล็อก (Web blog) เป็นกิจกรรมเสริมรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธันยาภรณ์ วัฒนธรรม . 2552. "ผลการใช้เว็บบล็อก (Web blog) เป็นกิจกรรมเสริมรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธันยาภรณ์ วัฒนธรรม . "ผลการใช้เว็บบล็อก (Web blog) เป็นกิจกรรมเสริมรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ธันยาภรณ์ วัฒนธรรม . ผลการใช้เว็บบล็อก (Web blog) เป็นกิจกรรมเสริมรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.