ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อลดความเครียดในนักศึกษาโปรแกรมวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2552

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อลดความเครียดในนักศึกษาโปรแกรมวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2552
นักวิจัย : กษศรณ์ นุชประสพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กษศรณ์ นุชประสพ . (2552). ผลการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อลดความเครียดในนักศึกษาโปรแกรมวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2552.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กษศรณ์ นุชประสพ . 2552. "ผลการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อลดความเครียดในนักศึกษาโปรแกรมวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2552".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กษศรณ์ นุชประสพ . "ผลการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อลดความเครียดในนักศึกษาโปรแกรมวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2552."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
กษศรณ์ นุชประสพ . ผลการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อลดความเครียดในนักศึกษาโปรแกรมวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2552. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.