ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักวิจัย : พรหมมา วิหคไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรหมมา วิหคไพบูลย์ . (2552). การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พรหมมา วิหคไพบูลย์ . 2552. "การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พรหมมา วิหคไพบูลย์ . "การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
พรหมมา วิหคไพบูลย์ . การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.