ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการเขียนสาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะในวิชาการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเขียนสาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะในวิชาการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักวิจัย : ดวงเดือน เทศวานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงเดือน เทศวานิช . (2552). การพัฒนาการเขียนสาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะในวิชาการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ดวงเดือน เทศวานิช . 2552. "การพัฒนาการเขียนสาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะในวิชาการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ดวงเดือน เทศวานิช . "การพัฒนาการเขียนสาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะในวิชาการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ดวงเดือน เทศวานิช . การพัฒนาการเขียนสาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะในวิชาการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.