ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมผ่านจดหมาย อิเลคทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมผ่านจดหมาย อิเลคทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักวิจัย : ชาญชัย วัลลิสุต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญชัย วัลลิสุต . (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมผ่านจดหมาย อิเลคทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญชัย วัลลิสุต . 2552. "การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมผ่านจดหมาย อิเลคทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญชัย วัลลิสุต . "การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมผ่านจดหมาย อิเลคทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ชาญชัย วัลลิสุต . การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมผ่านจดหมาย อิเลคทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.