ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
นักวิจัย : ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ . (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ . 2552. "การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ . "การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ . การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.