ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
นักวิจัย : สมใจ ศรีพิพัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมใจ ศรีพิพัฒน์ . (2552). การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมใจ ศรีพิพัฒน์ . 2552. "การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมใจ ศรีพิพัฒน์ . "การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
สมใจ ศรีพิพัฒน์ . การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.