ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชี 1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1(ภาค กศ.พบ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชี 1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1(ภาค กศ.พบ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักวิจัย : จันทนา อุดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทนา อุดม . (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชี 1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1(ภาค กศ.พบ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จันทนา อุดม . 2552. "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชี 1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1(ภาค กศ.พบ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จันทนา อุดม . "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชี 1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1(ภาค กศ.พบ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
จันทนา อุดม . การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชี 1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1(ภาค กศ.พบ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.