ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการทำงานเป็นทีมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการทำงานเป็นทีมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
นักวิจัย : สายพิณ แก้วชินดวง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายพิณ แก้วชินดวง . (2552). กระบวนการทำงานเป็นทีมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สายพิณ แก้วชินดวง . 2552. "กระบวนการทำงานเป็นทีมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สายพิณ แก้วชินดวง . "กระบวนการทำงานเป็นทีมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
สายพิณ แก้วชินดวง . กระบวนการทำงานเป็นทีมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.