ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเมืองภาคพลเมือง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเมืองภาคพลเมือง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักวิจัย : วันทนา จันทพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันทนา จันทพันธ์ . (2552). โครงการความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเมืองภาคพลเมือง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วันทนา จันทพันธ์ . 2552. "โครงการความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเมืองภาคพลเมือง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วันทนา จันทพันธ์ . "โครงการความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเมืองภาคพลเมือง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
วันทนา จันทพันธ์ . โครงการความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเมืองภาคพลเมือง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.