ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลูกเดือย: ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลูกเดือย: ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร
นักวิจัย : เรืองศรี ชีพเป็นสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรืองศรี ชีพเป็นสุข . (2549). ลูกเดือย: ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เรืองศรี ชีพเป็นสุข . 2549. "ลูกเดือย: ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เรืองศรี ชีพเป็นสุข . "ลูกเดือย: ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2549. Print.
เรืองศรี ชีพเป็นสุข . ลูกเดือย: ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2549.