ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
นักวิจัย : ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ . (2554). วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ . 2554. "วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ . "วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554. Print.
ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ . วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2554.