ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพชีวิตของคนไทย

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตของคนไทย
นักวิจัย : ณดา จันทร์สม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณดา จันทร์สม . (2554). คุณภาพชีวิตของคนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ณดา จันทร์สม . 2554. "คุณภาพชีวิตของคนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ณดา จันทร์สม . "คุณภาพชีวิตของคนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554. Print.
ณดา จันทร์สม . คุณภาพชีวิตของคนไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2554.