ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา : ศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและตอนล่าง

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา : ศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและตอนล่าง
นักวิจัย : บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ . (2553). การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา : ศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ . 2553. "การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา : ศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ . "การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา : ศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553. Print.
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ . การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา : ศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2553.