ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความพอเพียงในสังคมไทย

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความพอเพียงในสังคมไทย
นักวิจัย : อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา . (2553). การศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความพอเพียงในสังคมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา . 2553. "การศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความพอเพียงในสังคมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา . "การศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความพอเพียงในสังคมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553. Print.
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา . การศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความพอเพียงในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2553.