ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ต่อเนื่องปี 53-54)

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ต่อเนื่องปี 53-54)
นักวิจัย : อนันต์ วัฒนกุลจรัส
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนันต์ วัฒนกุลจรัส . (2553). วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ต่อเนื่องปี 53-54).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อนันต์ วัฒนกุลจรัส . 2553. "วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ต่อเนื่องปี 53-54)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อนันต์ วัฒนกุลจรัส . "วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ต่อเนื่องปี 53-54)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553. Print.
อนันต์ วัฒนกุลจรัส . วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ต่อเนื่องปี 53-54). กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2553.