ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย
นักวิจัย : บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ . (2552). การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ . 2552. "การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ . "การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552. Print.
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ . การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2552.