ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในโดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครบริเวณพื้นที่สวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี (โครงการต่อเนื่อง ปี51-52)

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในโดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครบริเวณพื้นที่สวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี (โครงการต่อเนื่อง ปี51-52)
นักวิจัย : จันทนา อินทปัญญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทนา อินทปัญญา . (2552). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในโดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครบริเวณพื้นที่สวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี (โครงการต่อเนื่อง ปี51-52).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
จันทนา อินทปัญญา . 2552. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในโดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครบริเวณพื้นที่สวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี (โครงการต่อเนื่อง ปี51-52)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
จันทนา อินทปัญญา . "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในโดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครบริเวณพื้นที่สวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี (โครงการต่อเนื่อง ปี51-52)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552. Print.
จันทนา อินทปัญญา . การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในโดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครบริเวณพื้นที่สวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี (โครงการต่อเนื่อง ปี51-52). กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2552.