ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health systems research institute
คำค้น : ระบบบริการสาธารณสุข , ระบบบริการสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : HSRI Forum ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มี.ค.-เม.ย. 2558 , http://hdl.handle.net/11228/4251
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการและความต้องการบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็นประเด็นท้าทาย การวิจัยและพัฒนาข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย ในบทบาทของ สวรส. ถือเป็นจิ๊กซอร์ชิ้นสำคัญที่มาช่วยสร้างองค์ความรู้ เพื่ออุดช่องว่างของปัญหาที่มีอยู่ในระบบบริการสุขภาพให้แคบลง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :