ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ท้องถิ่น วัฒนธรรมสุขภาพกับสังคมอาเซียน
นักวิจัย : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ , Society and Health Institute
คำค้น : ภูมิปัญญาท้องถิ่น , การแพทย์พื้นบ้าน , วัฒนธรรมเอเชีย , ความรู้ท้องถิ่น , วัฒนธรรมสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : hs2119-09 , http://hdl.handle.net/11228/4039 , WA900 น298 2556 , 54-059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย ความรู้ท้องถิ่น กับการเปลี่ยนแปลงโลกของสุขภาพในอาเซียน (Local Knowledge and the Change of Health Situation in ASEAN) วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม สานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข 6

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส. Siamese Association of Sociologists and Anthropologists, SASA)

บรรณานุกรม :