ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษา สรุปบทเรียนและติดตามผลการพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : การถ่ายโอนสถานีอนามัยบ้านปรก ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : มานะ นาคำ
คำค้น : การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข , ชุมชน , การบริหารสาธารณสุข , สาธารณสุข—นโยบายของรัฐ , Health Decentralize , Health Administration , การถ่ายโอนสถานีอนามัย , องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น , สถานีอนามัยบ้านปรก , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1492 , http://hdl.handle.net/11228/2438 , WA540.JT3 ม445ค บ้านปรก 2551 , 50ข055-12
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : สมุทรสงคราม
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :