ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย : รูปแบบรายงาน, ความคืบหน้า, จุดดี, จุดอ่อน, ความเห็นของผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับความเห็นของนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย , [Report on Process of General Practice Development Project in Urban Areas] , สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่เขตเมือง
นักวิจัย : Supattra Srivanichakorn , สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : การประกอบวิชาชีพเวชกรรม , เวชปฏิบัติครอบครัว , ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่เขตเมือง , บริการทางการแพทย์ , โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย , สงขลา(หาดใหญ่) , ศรีสะเกษ , ขอนแก่น , อุบลราชธานี , นครสวรรค์ , นครราชสีมา , พระนครศรีอยุธยา , Family Practice
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2065 , W89 ส174 2541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :