ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข , Conflict management and the use of peaceful means in the health care system
นักวิจัย : ไพศาล วิสาโล, พระ , PhraPaisan Wisalo , ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ , เมทัส อนุวัตรอุดม , นารี เจริญผลพิริยะ , นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ , นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ , ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล , Yongyut Buranachareonkit , Matas Anuwatudom , Naree Chareonpholpiriya , Naphanat Anuphongphan , Nonglak Throngsilsat , Dounghathai Chatphutikul , วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
คำค้น : Health Administration , Conflict (Psychology) , การบริหารสาธารณสุข , การบริหารความขัดแย้ง , การแก้ปัญหา , Conflict management , peaceful , health care system , สันติวิธี , การจัดการความขัดแย้ง , การแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2070 , WA540 พ355ก 2548 , 47ข003-1
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่อหน้าปก : รายงานการศึกษาเรื่องการใช้กระบวนการสันติวิถีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพะทย์และสาธารณสุข

รายงานวิจัยมี 3 เรื่อง : เรื่องแรกชื่อเรื่อง "การใช้กระบวนการสันติวิถีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพะทย์และสาธารณสุข" โดย พระไพศาล วิสาโล, ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ, เมทัส อนุวัตรอุดม, นารี เจริญผลพิริยะ, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์,นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์, ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล เรื่องที่ 2 ชื่อเรื่อง "คู่มือสันติวิธีความขัดแย้งจัดการได้ด้วยมือเรา" โดย วิวัฒน์ ปองเสงี่ยม, มลิจันทร์ เกียรติสังวร, อชิมา เกิดเกล้า, จงจิตร รัยมธุรพงศ์, ภินันท์ สิงห์กฤตยา, ปราโมทย์ ช้อยบำเพ็ญ เรื่องที่ 3 ชื่อเรื่อง "สรุปเนื้อหาการอบรมกระบวนการเรียนรู้สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข" โดย พระไพศาล วิสาโล, นารี เจริญผลพิริยะ, กิติชัย งามชัยพิสิฐ, นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์, ยงยุทธ บูรเจริญกิจ, เมทัส อนุวัตรอุดม, ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

บรรณานุกรม :