ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
นักวิจัย : ศุภชัย ศรีสุชาติ , แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล , อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
คำค้น : การกระจายอำนาจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3711
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :