ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
นักวิจัย : พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
คำค้น : การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : กระทรวงสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันพระปกเกล้า, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม ๑๐ ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อหาทางออกร่วมกัน วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ชั้น ๕ อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

บรรณานุกรม :