ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เติมหัวใจให้เบาหวาน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนแบบองค์รวม กรณีศึกษา:บ้านทางสาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : เชาวนี คำโฮม
คำค้น : เบาหวาน , ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
หน่วยงาน : สถานีอนามัยหนองกินเพล
ผู้ร่วมงาน : จังหวัดอุบลราชธานี. สถานีอนามัยหนองกินเพล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : อุบลราชธานี
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 5 เรื่อง วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

บรรณานุกรม :