ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
นักวิจัย : ลือชัย ศรีเงินยวง , นฤพงศ์ ภักดี , จิราพร ชมศรี , จเร วิชาไทย
คำค้น : ผู้ป่วย, สิทธิ , การบริการด้านสุขภาพ , ผู้เสียหาย , ระบบชดเชย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : 978-974-299-150-0 , hs1728 , http://hdl.handle.net/11228/3031 , W85 ล517ป 2553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : อังกฤษ , นิวซีแลนด์ , ออสเตรเลีย , สวีเดน , สหรัฐอเมริกา , แคนาดา
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ประเด็นที่ สังคมให้ความสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ การเคลื่อนไหวคัดค้านของแพทย์และกลุ่มวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อ ร่างกฎหมาย “คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ สาธารณสุข” เนื่องจาก ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ เตรียมเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป ร่างกฎหมายดังกล่าวพัฒนาขึ้น ตั้งแต่ปลายปี 2549 และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการและเสนอให้สำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในปี 2550 โดยใช้เวลาพิจารณานานเกือบ 1 ปี โดยความเห็น แตกต่างระหว่างผู้เกี่ยวข้องคือ กลุ่มผู้ป่วยและภาคประชาสังคม และกลุ่มแพทย์นั้นมีมา ตลอดขั้นตอนกระบวนการต่างๆสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าว เนื่องจาก สวรส. เป็นผู้จัดการความรู้ให้เกิดการยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้น โดยมีการนำ ความรู้ที่ได้จากการทบทวนประสบการณ์จากต่างประเทศและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็น ปัจจัยนำเข้าสำคัญ ทั้งนี้ตระหนักดีถึงความเห็นแตกต่างและความขัดแย้งของผู้คนที่ เกี่ยวข้อง แต่ก็คาดหวังว่าด้วยความรู้และข้อมูลประจักษ์ต่างๆ จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจ และความเห็นร่วมของทุกฝ่าย และนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในภาพรวมต่อไป หนังสือเล่มนี้ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการทบทวนประสบการณ์ประเทศต่างๆ ในการ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยนำ เข้าประกอบการพัฒนาร่างกฎหมายดังกล่าว การทบทวนความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งดูแล การดำเนินงานตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ป่วยบัตรทองที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการ และ ประสบการณ์การดำเนินงานตามมาตรา 41 เป็นอีกส่วนหนึ่งของบทเรียนสำคัญในการ ยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้น สวรส. หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานของความคิดในประเด็น ต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเห็นที่แตกต่างนี้จะไม่ นำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกทางสังคม เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นกรณีของความ ขัดแย้งทางการเมือง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :