ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552
นักวิจัย : ธวัชชัย เทียนงาม , ทรงศักดิ์ สอนจ้อย , สมนึก สุชัยธนวณิช , มนทิรา วิโรจน์อนันต์ , ศุภลักษณ์ ฟักคำ , ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ , ประคองศิริ บุญคง , บุญสม อัคธรรมกุล , พยอม ดีน้อย , พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ , กิตติยา คิดบา , กฤตภาส ไพเราะ
คำค้น : การแพทย์ทางเลือก , การแพทย์พื้นบ้าน , ภูมิปัญญาชาวบ้าน , การแพทย์แผนโบราณ , การรักษาโรคด้วยสมุนไพร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันสุขภาพวิถีไทย
ผู้ร่วมงาน : ดารณี อ่อนชมจันทร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , สถาบันสุขภาพวิถีไทย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : 978-974-299-166-1 , hs1897 , http://hdl.handle.net/11228/3391 , WB50.JT3 ด422ห 2554 , T54-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :