ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลวัตรการสาธารณสุขมูลฐาน-สามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง : มุมมองจากประชาคมโลก , มุมมองจากประชาคมโลก
นักวิจัย : สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
คำค้น : สาธารณสุขมูลฐาน , ประชาคมโลก , มหกรรมสุขภาพชุมชน , ระบบสุขภาพชุมชน , community health , community health & primary care expo 2009 , Pcu expo , เอกสารเชิงนโยบาย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : G_20.1/P06 , http://hdl.handle.net/11228/2317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :