ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้ , บทเรียนและประสบการณ์การจัดการแผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ , บทเรียนและประสบการณ์การจัดการเครือข่ายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน
นักวิจัย : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ , ราม รังสินธุ์ , สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
คำค้น : เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ , นักวิจัยสุขภาพ , แผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ , เครือข่ายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จัดทำขึ้นประกอบการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่5 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2547 ในหัวข้อประชุม เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการงานวิจัยที่ต้องสร้างเครือข่ายนักวิจัย โดยได้นำเสนอวิธีคิด ปัจจัย เงื่อนไข และการบริหารจัดงานเครือข่ายแต่ละรูปแบบ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและประโยชน์ของการมีเครือข่ายนักวิจัยโดยมีรูปธรรมของเครือข่ายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) และแผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ ถึงกระบวนการบริหารจัดการงานเครือข่ายวิจัยสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารวิชาการประกอบงานประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่5 การจัดการระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2547

บรรณานุกรม :