ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยเรื่อง "วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย"
นักวิจัย : ชูชัย ศุภวงศ์ , สุภกร บัวสาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3/2540 : p208-222 , http://hdl.handle.net/11228/1075 , JV5N3-4 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้นับว่าเป็นการวิเคราะห์/สังเคราะห์วิวัฒนาการของการควบคุมบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในรอบสี่ทศวรรษโดยอิงเหตุการณ์ที่สำคัญมากอย่างต่อเนื่อง ตามห้าช่วงเวลาด้วยขั้นตอนการวิจัยที่ครบถ้วนทั้งในด้านการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การจัดเวทีระดมความคิดและสัมภาษณ์นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์โดยการระดมความคิดนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง จนได้ความคิดที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ดีมากที่ควรบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของการรณรงค์ต่อสู้ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการพัฒนาเป็นรูปแบบตัวอย่างที่ดีสำหรับการณรงค์โดยประชาสังคมในปัยหาที่วิกฤติอื่น ๆ ปัญหาอยู่ที่ความสามารถในการสร้าง Social Protection ให้คงความยั่งยืนและต่อเนื่องน่าจะเป็นสิ่งท้าทายต่อไป

บรรณานุกรม :