ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบุคลากร 3 หลักสูตร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , วงเดือน จินดาวัฒนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2538 : p42-55 , http://hdl.handle.net/11228/987 , JV3N1-6 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา ทั้งในส่วนของวิทยาลัย ของสถานที่ฝึกงาน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาเอง โดยทำการศึกษาในช่วงปีงบประมาณ 2534 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายด้านการปรับค่าบำรุงการศึกษา การผลิตให้แก่ภาคเอกชน และการปรับการเรียนการสอน

บรรณานุกรม :