ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผนสาธารณสุขระดับจังหวัด กรณีศึกษาในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3/2538 : p160-169 , http://hdl.handle.net/11228/1003 , JV3N3-5 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความนี้เป็นการเสนอการวิเคราะห์ระบบและกระบวนการวางแผนสาธารณสุขในระดับจังหวัดทั้งในภาพรวมและเจาะลึกในรายละเอียด โดยเสนอในลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่จะเสนอได้ และมุ่งหวังว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนากระบวนการวางแผนสาธารณสุขให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม :