ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
นักวิจัย : พนิดา วสุธาพิทักษ์
คำค้น : การพัฒนาศักยภาพชุมชน , กองทุนชุมชน , การบริการสาธารณสุข , สวัสดิการสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา ศรีวณิชชากร. , ไม่มีข้อมูล , สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3675 , HV4959 พ199ก 2555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารจากงานเสวนา "ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน" ครั้งที่ 6 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณานุกรม :