ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นักวิจัย : สุริยันตร์ เชาวนปรีชา
คำค้น : สื่อมวลชน , ข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ศิริชัย ศิริกายะ
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46880 , 9745781665
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงบทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ผลการวิจัยพบว่า สื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียนในการให้ข่าวสารแก่ชาวบ้านโดยวิทยุให้ข่าวสาร ระดับท้องถิ่น, ให้ความรู้ระดับท้องถิ่น, ถ่ายทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านจากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ และให้ความบันเทิงอย่างเป็นกันเองโทรทัศน์มีบทบาทให้ข่าวสารจากกรุงเทพ, ให้ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ ๆ, ถ่ายทอดวัฒนธรรม จากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ และให้ความบันเทิง ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อมวลชนและมีความพอใจที่ได้รับประโยชน์ดังกล่าว จากสื่อมวลชนด้วย

บรรณานุกรม :
สุริยันตร์ เชาวนปรีชา . (2534). บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยันตร์ เชาวนปรีชา . 2534. "บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยันตร์ เชาวนปรีชา . "บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สุริยันตร์ เชาวนปรีชา . บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.