ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของประเทศไทยโดยการใช้ฟังก์ชันเคอร์เนล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของประเทศไทยโดยการใช้ฟังก์ชันเคอร์เนล
นักวิจัย : ประมุขพงศ์ อัศวทวีโชค
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ทัศนัย พลอยสุวรรณ , ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในวิทยานิพนธ์นำเสนอเทคนิคการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (พีคโหลด) รายเดือนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2014 ถึงธันวาคม 2023 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 132 เดือนข้างหน้า โดยที่ข้อมูลฝึกสอนนำมาจากรายงานประจำปีที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2000 ถึงเดือนธันวาคมปี 2012 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 156 เดือน เทคนิคออกแบบเคอร์เนลชนิดใหม่สำหรับการพยากรณ์ถูกนำเสนอในรูปแบบผลรวมของเอ็กซ์โพเนนเชียลเคอร์เนลกำลังสองและผลคูณระหว่างเคอร์เนลเอกซ์โพเนนเชียลกำลังสองกับเคอร์เนลชนิดคาบเวลา ซึ่งถูกใช้เป็นส่วนประกอบในคำตอบของกระบวนการแบบเกาส์ โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดสัมบูรณ์ในการพยากรณ์ของวิธีที่นำเสนอมีค่าเท่ากับ 3.1086% ซึ่งให้ค่าความผิดพลาดต่ำกว่าโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เท่ากับ 19.28%

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ประมุขพงศ์ อัศวทวีโชค . (2557). การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของประเทศไทยโดยการใช้ฟังก์ชันเคอร์เนล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประมุขพงศ์ อัศวทวีโชค . 2557. "การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของประเทศไทยโดยการใช้ฟังก์ชันเคอร์เนล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประมุขพงศ์ อัศวทวีโชค . "การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของประเทศไทยโดยการใช้ฟังก์ชันเคอร์เนล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ประมุขพงศ์ อัศวทวีโชค . การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระยะยาวของประเทศไทยโดยการใช้ฟังก์ชันเคอร์เนล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.