ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดระยะทางแบบสามมิติด้วยภาพในการนำร่องแบบทันการสำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงแนวดิ่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดระยะทางแบบสามมิติด้วยภาพในการนำร่องแบบทันการสำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงแนวดิ่ง
นักวิจัย : นิค จำนง
คำค้น : Robots , Drone aircraft , หุ่นยนต์ , อากาศยานไร้นักบิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , อรรถวิทย์ สุดแสง
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44749
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานนี้เสนอขั้นตอนเทคนิคการระบุตำแหน่งซึ่งใช้ภาพจากกล้องออมนิประกอบกับข้อมูลจากเครื่องวัดอื่นๆเพื่อช่วยให้อากาศยานไร้คนขับสามารถนำร่องในสภาพแวดล้อมซึ่งข้อมูลจาก GPS นั้นไม่สามารถเชื่อถือได้ ขั้นตอนที่เสนอนั้นใช้วิธีการทางการตีความจากภาพด้วยคอมพิวเตอร์ในการใช้ข้อมูลจากลำดับภาพสดจากกล้องที่ติดอยู่บนอากาศยานไร้คนขับมารวมกับข้อมูลจากเครื่องวัดอื่นๆซึ่งประกอบด้วย IMU และ GPS เพื่อหาตำแหน่งของอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือการสามารถระบุตำแหน่งด้วยความเสถียรและความแม่นยำกว่าการใช้ GPS เพียงอย่างเดียว ซึ่งในตอนท้ายได้มีการสร้างและทดลองผลของระบบดังกล่าว ซึ่งระบบที่นำเสนอนั้นก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

บรรณานุกรม :
นิค จำนง . (2555). การวัดระยะทางแบบสามมิติด้วยภาพในการนำร่องแบบทันการสำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงแนวดิ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิค จำนง . 2555. "การวัดระยะทางแบบสามมิติด้วยภาพในการนำร่องแบบทันการสำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงแนวดิ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิค จำนง . "การวัดระยะทางแบบสามมิติด้วยภาพในการนำร่องแบบทันการสำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงแนวดิ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
นิค จำนง . การวัดระยะทางแบบสามมิติด้วยภาพในการนำร่องแบบทันการสำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงแนวดิ่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.