ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ
นักวิจัย : ศิรินาถ ตงศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิรินาถ ตงศิริ . (2556). การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิรินาถ ตงศิริ . 2556. "การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิรินาถ ตงศิริ . "การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
ศิรินาถ ตงศิริ . การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.