ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ขมิ้นชันในแบบจำลองโรคพาร์คินสัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ขมิ้นชันในแบบจำลองโรคพาร์คินสัน
นักวิจัย : วัชรี เที่ยงอยู่ , จิราภรณ์ โตจรัส , จิราภรณ์ โตจรัส
คำค้น : ขมิ้นชัน , โรคพาร์คินสัน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ขมิ้นชันในแบบจำลองโรคพาร์คินสัน

บรรณานุกรม :
วัชรี เที่ยงอยู่ , จิราภรณ์ โตจรัส , จิราภรณ์ โตจรัส . (2555). ฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ขมิ้นชันในแบบจำลองโรคพาร์คินสัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรี เที่ยงอยู่ , จิราภรณ์ โตจรัส , จิราภรณ์ โตจรัส . 2555. "ฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ขมิ้นชันในแบบจำลองโรคพาร์คินสัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรี เที่ยงอยู่ , จิราภรณ์ โตจรัส , จิราภรณ์ โตจรัส . "ฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ขมิ้นชันในแบบจำลองโรคพาร์คินสัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
วัชรี เที่ยงอยู่ , จิราภรณ์ โตจรัส , จิราภรณ์ โตจรัส . ฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ขมิ้นชันในแบบจำลองโรคพาร์คินสัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.