ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่
นักวิจัย : เฉลียว ขุนพิทักษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931183000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลียว ขุนพิทักษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . (2552). ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เฉลียว ขุนพิทักษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . 2552. "ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เฉลียว ขุนพิทักษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . "ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
เฉลียว ขุนพิทักษ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.