ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
นักวิจัย : โอภาส ปัญญา
คำค้น : มหาวิทยาลัยมหิดล , วิจัยปฏิบัติการ , การพัฒนาประชาคม , ชุมชนพุทธมณฑล (นครปฐม)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 16,2(เม.ย.-มิ.ย. 2546),278-282 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล / เนาวรัตน์ พลายน้อย
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โอภาส ปัญญา . (2546). บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โอภาส ปัญญา . 2546. "บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โอภาส ปัญญา . "บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
โอภาส ปัญญา . บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.