ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่าง
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์
คำค้น : ประชากรศาสตร์ -- วิจัย -- วิธีวิทยา , การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ) , Demography -- Research -- Methodology , Sampling (Statistics)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์ 2,1(ก.ย. 2529),1-16 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์ . (2529). การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์ . 2529. "การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์ . "การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สุชาดา กีระนันทน์ . การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.