ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์เองในระดับอุตสาหกรรมครอบครัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์เองในระดับอุตสาหกรรมครอบครัว
นักวิจัย : โกเมนทร์ โสภณศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , ชาตรี ศรีไพพรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38965
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

บรรณานุกรม :
โกเมนทร์ โสภณศิริ . (2523). การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์เองในระดับอุตสาหกรรมครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกเมนทร์ โสภณศิริ . 2523. "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์เองในระดับอุตสาหกรรมครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกเมนทร์ โสภณศิริ . "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์เองในระดับอุตสาหกรรมครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
โกเมนทร์ โสภณศิริ . การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์เองในระดับอุตสาหกรรมครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.