ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนอนพาราเมตริกสำหรับการประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของความถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนอนพาราเมตริกสำหรับการประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของความถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย
นักวิจัย : จีรพร วีระพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา กีระนันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745677914 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37759
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
จีรพร วีระพันธุ์ . (2530). การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนอนพาราเมตริกสำหรับการประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของความถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีรพร วีระพันธุ์ . 2530. "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนอนพาราเมตริกสำหรับการประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของความถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีรพร วีระพันธุ์ . "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนอนพาราเมตริกสำหรับการประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของความถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
จีรพร วีระพันธุ์ . การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนอนพาราเมตริกสำหรับการประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของความถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.