ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผง PV/T

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผง PV/T
นักวิจัย : แบงค์ ศรีสุข
คำค้น : เซลล์แสงอาทิตย์ , การผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม , Photovoltaic cells , Cogeneration of electric power and heat
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา ยงเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผงรับความร้อนแบบใช้น้ำเป็นตัวถ่ายเทความร้อนของระบบ ซึ่งประกอบด้วยแผง PV/T ขนาด 0.79 ตารางเมตร ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 80 ลิตร เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก เครื่องควบคุมอัตราการไหลของน้ำ เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ โดยติดตั้งระบบ PV/T ติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (N13.735558 E100.533257) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยให้ แผง PV/T วางหันหน้าไปทางทิศใต้และทำมุมกับพื้น 15˚ ทำการทดสอบในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2555 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ ข้อมูลอุณหภูมิน้ำเริ่มต้น ข้อมูลอุณหภูมิน้ำเข้าแผง และข้อมูลอุณหภูมิอากาศภายนอก การทดสอบกำหนดค่าอัตราการไหลของน้ำคงที่ที่ 1.2 ลิตรต่อนาที ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกทุกๆ 2 นาที ช่วงเวลา 8:00-16:00 น. เป็นเวลา 10 วัน โดยใช้เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ส่วนการวิเคราะห์หาค่าพลังงานไฟฟ้าจะใช้ข้อมูลการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยต่อวงจรกับตัวต้านทานชนิดไวร์วาวด์เพื่อหากำลังไฟฟ้า จากนั้นคูณกับเวลาที่ดึงประจุออกจากแบตเตอรี่จะได้เป็นพลังงานไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระบบ PV/T มีประสิทธิภาพทางความร้อนรายวันเฉลี่ยที่ 40.9% ประสิทธิภาพทางไฟฟ้ารายวันเฉลี่ยที่ 3.0% และประสิทธิภาพรวมรายวันเฉลี่ยที่ 43.9% หากใช้ข้อมูลสถิติความเข้มแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิอากาศภายนอกปี 2553 จะสามารถคำนวณค่าพยากรณ์ที่ระบบ PV/T สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนได้ 78 วัตต์-ชั่วโมง/วัน และ 1,181 วัตต์-ชั่วโมง/วัน ที่อุณหภูมิน้ำร้อน 41.7˚C ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
แบงค์ ศรีสุข . (2555). สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผง PV/T.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แบงค์ ศรีสุข . 2555. "สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผง PV/T".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แบงค์ ศรีสุข . "สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผง PV/T."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
แบงค์ ศรีสุข . สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผง PV/T. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.